Staj Hakkında

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmaktadır.  Öğrenciler, 2. Sınıfın yaz döneminde 20 iş günü ve 3. Sınıfın yaz döneminde 20 iş günü olmak üzere; toplamda 40 iş günü olacak şekilde yaz stajlarını tamamlamalıdırlar. 
İnşaat Mühendisliği bölümünde staj yapılabilecek alanlar;
 
İnşaat şantiyeleri, projelendirme ofisleri, kamu kurumları, yapı denetim ofisleri, laboratuvarlar. (Baraj, yol, su yapıları, tünel, raylı sistemler, köprü, havalimanı, çelik yapılar, alt yapı işleri, endüstriyel yapılar, betonarme yapılar…)
 
Staja başlamak için gerekli belgeler;
 
  • 2 adet Zorunlu Staj Formu (imzalı, onaylı ve fotoğraflı)
  • 1 adet Kimlik Fotokopisi (önlü - arkalı)
  • 1 adet Vesikalık Fotoğraf
 
Staj işlemlerinin başlatılması için gereken evraklar “eksiksiz” olarak teslim edilmesi gereklidir. Staj evrakları staj başlangıcından en az 15 gün öncesinden itibaren mühendislik ve mimarlık fakülte sekreterliğine teslim edilmelidir.
 
Staj sonunda istenilen belgeler, stajı izleyen yarıyılın başlamasından en geç iki hafta içinde ilgili staj komisyonuna teslim edilir. Bu süreden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez.
 
Staja sonunda teslim edilmesi gereken belgeler;
 
  • Staj Defteri (her sayfa imzalı ve kaşeli )
  • Staj Sicil Formu (imzalı ve kaşeli)
  • Staj Puantaj Cetveli (imzalı ve kaşeli)

Staj Defteri Şablonu

Staj Formu

Staj Yönergesi

Staj Puantaj Cetveli

Staj Sicil Formu

Zorunlu Staj Formu