Staj Hakkında

Mimarlık Bölümünde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır Staj, öğrencilerinin kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanmasıdır. Öğrenciler, eğitimleriyle ilgili ticari ve sanayi kuruluşlar ile hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda yapabilecekleri görevler hakkında yerinde gözlem ve inceleme yapmak amacıyla, 2. sınıfın yaz döneminde 40 iş günü ve 3. sınıfın yaz döneminde 40 iş günü olmak üzere toplamda 80 iş günü ofis ve şantiye olacak şekilde yaz stajını tamamlamalıdırlar. 
 
Stajın amacı ilgili akademik programda verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikiminin endüstride gelişmesini sağlamak, izleyen yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri endüstri ortamında ve eğitimleri ile ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırmaktır. Buradaki bakış açısı; işletmede yapılan işlerin mümkün olduğunca ayrıntılı bir biçimde gözlenmesi olmalıdır. Ayrıca, öğrenciler bu stajı yaparak şirket-yönetim-çalışan ilişkileri ve etkileşimi konusunda da tecrübe edinmiş olacaklardır.
 
Mimarlık bölümünde staj yapılabilecek alanlar; şantiyeler, belediyeler, ilgili bakanlıklar, yapı denetim şirketleri veya proje ofisleridir.