Hizmetlerimiz

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak,
 • Yeni gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılması ve tüm bilgilerinin sisteme girilmesi.
 • Üniversitedeki tüm öğrencilerin İETT (Paso) indirim kart işlemleri
 • Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin kimlik işlemleri
 • Tüm öğrenci bilgi ve belgelerinin dosyalanıp arşivlenmesi ve izlenmesi
 • Tüm öğrencilerin dosyasındaki belgelere ait isteklerin hazırlanması
 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
 • Öğrenci belgesi ve Transkript hazırlayıp öğrencilere vermek.
 • Kayıt sildirme, ilişki kesmek ve kayıt dondurma işlemlerini otomasyon sistemine girilmesi.
 • Not listelerinin arşivlenmesini yapmak.
 • Askerlik (EK-C2) belgelerinin tek tek askerlik şubelerine gönderilmesi.
 • Kayıt yenileyen öğrencilerin derslerinin kontrolünü yapmak.
 • Yatay geçiş ile ilgili işlemleri yapmak.
 • İç yatay geçiş, yan dal ve çift ana dal işlemlerinin takibini yapmak.
 • Transkript belgelerinin kontrol edilmesi
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerini yapmak.
 • Mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi.
 • Bütünleme ile ilgili işlemlerin yapılması.
 • Yüksek Lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili işlemlerin yapılması.
 • DGS ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Müfredatlarla ilgili AKTS ve kodların kontrolünün ve düzenlenmesinin yapılması.
 • Başarı bursu alacak öğrencilerin ortalamalarının hesaplanması ve Rektörlüğe bildirilmesi.
 • Başarı burusunun kesilmesi ile ilgili listenin çıkartılıp Rektörlüğe bildirilmesi.
 • Her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek.
 • Kredi Yurtlar Kurumunun listelerini hazırlayıp göndermek.
 • Üniversite içi ve dışı resmi yazışmaları yapmak.
 • Her kayıt döneminde öğrencilerin alacak oldukları dersleri öğrenci otomasyon sistemine girişini yapmak.
 • ÖSYM ve YÖK tarafından istenen dokümanları (YÖKSİS, YÖK Denetleme Formları, Öğrenci istatistikleri vb.) hazırlamak.
 • Verilen diğer benzeri görevleri yerine getirmek.