Laboratuvarlar

Rehabilitasyon Laboratuvarı 

Hasta ve hastalığa özel tedaviye yönelik özel değerlendirme teknikleri ile özel egzersiz ve rehabilitasyon programları, manuel uygulama pratikleri, bu laboratuvarda deneyimletilerek öğretilmektedir. Bu laboratuvar, temel egzersiz ve manuel uygulamaların yanında kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyopulmoner sistem hastalığına sahip bireylere yönelik rehabilitasyon içeriklerini güncel bilgiler ışığında, konusunda uzmanlaşmış öğretim kadrosu eşliğinde uygulamalı olarak öğrenmelerine imkân sağlamaktadır. 
 
Rehabilitasyon laboratuvarında Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Manipulatif Tedavi I, Tedavi Hareketleri Prensipleri, Manipulatif Tedavi II, Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, Ortopedik Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Tedavisi, Pediatrik Rehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar II ve Nörolojik Rehabilitasyon dersleri işlenmektedir.
 
Hidroterapi ve Elektroterapi Laboratuvarı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapatik ajanların belirlenmesi, uygulama şekilleri ve problem çözümleri ile fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık modalitelerinin ve hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar ile fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri işlenir.
 
Anatomi Laboratuvarı

Genel olarak anatomi; insan vücudunun normal yapısını şeklini, organları, organlar arasındaki bağlantıları, sistemleri ve yapısal ilişkilerini inceler. Tıp bilimlerinin temel taşını oluşturan bu dal sadece makroskopik anatomi ve sistematik anatomiyle sınırlı kalmamış gelişimsel anatomi, fonksiyonel anatomi, klinik anatomi, artistik anatomi, radyolojik anatomi ve spor anatomisi de hekimlik dallarıyla paralel alt dallar oluşmuştur. İnsan anatomisi konusunda temel bilgilerin verilmesi,  eğitimin teorik ve uygulamalarla birlikte gerçekleşmesi sağlanır.  Bilimin mantığını ve bilimsel süreçleri anlama, bilimsel tutumu kavrama, bilimsel araştırma yapabilme becerisini kazanma, bilimsel yöntem ve teknikleri uygulama, anatomide kullanılan farklı yöntem ve teknikleri kullanarak toplanan bilgileri tasnif edebilme ve bulunan sonuçları değerlendirerek insan sağlığı konusundaki yerini anlayabilme becerilerini geliştirir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde kurulan Anatomi Laboratuvarını Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda sağlıkla ilgili programlar kullanmaktadır. Laboratuvar koşullarında öğrenciler zenginleştirilmiş anatomik modelleri kullanarak tüm sistemleri tanıma değerlendirme ve tartışma olanağına sahiptir.