Ders Planı

I. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

BLG105

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

2

3

4

SOH113

Sosyal Hizmete Giriş

3

0

3

4

SOH115

İktisat Bilimine Giriş

3

0

3

4

SYB103

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

4

SOH109

Aile ve Yaşam Dinamiği

3

0

3

3

SOH111

İletişim Becerileri

2

0

2

3

SEM101

Seminer

2

0

2

2

SOH123

Yoksulluk ve Sosyal Yardım

2

0

2

3

Mesleki Alan Seçmeli-I    

2

0

2

3

SBF103

Tıbbi Terminoloji

 

 

 

 

SOH121

Gündelik Hayatta Engelliler

 

 

 

 

TOPLAM

22

2

23

30

II. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TUR104

Türk Dili

4

0

4

4

SOH116

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

3

5

SOH104

Sosyal Antropoloji

2

0

2

3

SOH114

Hukuka Giriş

2

0

2

4

PSI102

Psikoloji

3

0

3

4

SOS102

Sosyoloji

3

0

3

4

SEM102

Seminer

2

0

2

2

Mesleki Alan Seçmeli-II

2

0

2

4

SOH120

Göç, Çokkültürlülük ve Uyum

 

 

 

 

SOH122

Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet

 

 

 

 

TEB102

Teknoloji Bağımlılığı

 

 

 

 

TOPLAM

21

0

21

30

III. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

ATA201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

0

4

4

YDL203

Yabancı Dil I

3

0

3

3

SOH201

Sosyal Çalışma Mevzuatı

3

0

3

5

SOH203

İnsan Hakları

2

0

2

4

SOH209

Kent Sosyolojisi

3

0

3

4

SBF201

Meslek Etiği

2

0

2

3

Mesleki Alan Seçmeli-III

3

0

3

4

SOH211

Göçmen Sorunu ve Toplumsal Çalışma

 

 

 

 

Genel Seçmeli-I

2

0

2

3

SBF207

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

 

 

SBF211

Halkla İlişkiler

 

 

 

 

SBF213

Şehir ve Kültür

 

 

 

 

TOPLAM

22

0

22

30

IV. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

YDL206

Yabancı Dil  II

3

0

3

3

SOH202

Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet

2

2

3

4

SOH204

Kadın Hakları ve Sosyal Çalışma

3

0

3

4

SOH206

Kamu Yönetimi

3

0

3

4

PSI208

Sosyal Psikoloji

3

0

3

4

CGE206

Özel Eğitime Giriş

2

0

2

3

Mesleki Alan Seçmeli-IV           (8 AKTS)

2

0

2

4

SBF202

Sağlıkta Yoga

 

 

 

 

SOH210

Sosyal Hizmette Sosyal Refah Yaklaşımları

 

 

 

 

SOH214

Sosyal Sorunlar

 

 

 

 

TOPLAM

20

2

21

30

V. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

SOH 301

Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet

2

2

3

4

SOH 303

Sosyal Politika

3

0

3

4

SOH 305

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I 

3

0

3

4

SOH 307

İstatistik

3

0

3

4

YDL 303

Mesleki İngilizce I

2

0

2

2

SOH 309

Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri

2

0

2

4

Mesleki Alan Seçmeli-V (8 AKTS)

2

0

2

4

SOH 311

Gençlik ve Sosyal Hizmet

 

 

 

 

SOH 313

Yaşlılarla Sosyal Hizmet 

 

 

 

 

SOH 315

Çocuk ve Sosyal Hizmet 

 

 

 

 

SOH 319

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

2

20

30

VI. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

SOH302

Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet 

2

2

3

4

SOH304

Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet

3

0

3

3

SOH306

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemleri

3

0

3

4

SBF302

Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

YDL304

Mesleki İngilizce II

2

0

2

2

SOH308

Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

3

0

3

4

SOH310

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

3

0

3

4

Mesleki Alan Seçmeli-VI (6 AKTS)

2

0

2

3

SOH312

Adli Sosyal Hizmet 

 

 

 

 

SBF304

Madde Bağımlılığı 

 

 

 

 

SOH316

Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Şiddet

 

 

 

 

SOH314

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

 

 

 

 

TOPLAM

22

2

23

30

VII. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

SOH411

Mesleki Yaz Uygulaması

0

8

4

6

SOH401

Sosyal Hizmette Alan Çalışması I

0

16

8

10

SOH403

Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi I

0

4

2

6

SOH405

Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim

3

0

3

4

Mesleki Alan ve Seçmeli VII (4 AKTS)

3

0

3

4

SOH407

Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları

 

 

 

 

SOH409

Baskı Karşıtı Uygulama

 

 

 

 

TOPLAM

6

28

20

30

VIII. Yarıyıl

Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

SOH414

Sosyal Hizmette Alan Çalışması II

0

16

8

10

SOH404

Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi II

0

4

2

6

SOH416

Sosyal Hizmette Etik

3

0

3

4

SOH418

Afetlerde Sosyal Hizmet

3

0

3

4

Mesleki Alan Seçmeli VIII (6 AKTS)

3

0

3

3

SOH410

Halk Sağlığı

 

 

 

 

SOH408

Okul Sosyal Hizmeti

 

 

 

 

SOH412

Sokak Sosyal Hizmeti

 

 

 

 

TOPLAM

12

20

22

30