Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Sağlık alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların sekretarya ,dokümantasyon, kayıt sistemlerinin günümüz bilgi iletişim çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak verilerin toplayan, dataların oluşturan, bilgiye dönüştüren kullanan , kolay ulaşılabilir hale getiren arşivleyen yazılı sözlü iletişim becerilerine hakim olarak analitik düşünebilen, sağlık hizmeti alanlarla , sağlık hizmeti verenler arasında verimliliği arttıran ,tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan programdır. Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili

Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, tıp kütüphanelerinde, laboratuar, muayanehane,sağlık danışmanlık ve ilaç medikal firmalarda, ameliyathane, acil servis,dal merkezi gibi gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. 

 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Üniversitemizin, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde, başarı şartlarının sağlanması durumunda öğrencinin yazılı başvurusunun değerlendirilmesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren programlarda Senatosunun onayı ile çift anadal yapma hakkı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz anadal diploma programında bölümlerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • İşletme
  • Sağlık Yönetimi
  • Uluslararası İşletme Yönetimi

 Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.