Ders Planı

Sosyal Hizmetler Programı
Ders Planı

1. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

BLG 105

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.)

2

2

3

4

SHZ 101

Sosyal Hizmete Giriş

3

0

3

4

SHZ 103

İktisat Bilimine Giriş

3

0

3

4

SHZ 105

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

4

SHZ117

Sosyal Politika

3

0

3

3

SHM 115

Meslek Etiği

2

0

2

2

SHZ 119

Araştırma Yöntemleri ve Sunum Becerileri

2

2

3

3

SHZ 113

İnsan Hakları

2

0

2

3

SHZ 121

Sosyal Yardım Sistemleri

2

0

2

3

 

22

4

24

30

2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

TUR 104

Türk Dili

4

0

4

4

SHZ 102

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

3

5

SHZ 104

Sosyal Antropoloji

2

0

2

3

SHZ 106

Hukuka Giriş

2

0

2

4

PSI 120

Psikoloji

3

0

3

4

SHZ 108

Sosyoloji

3

0

3

4

SHZ 110

Görüşme İlke ve Teknikleri

2

0

2

2

SHZ 114

Kuram I : Bireylerle Sosyal Hizmet

3

 0

3

4

 

22

0

22

30

3. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

ATA 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

0

4

4

YDL 203

Yabancı Dil I

3

0

3

3

SHZ 201

Sosyal Çalışma Mevzuatı

3

0

3

5

SHZ 203

Kuram II : Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet

3

0

3

4

SHZ 215

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

3

0

3

4

SHZYUM 201

Sosyal Hizmet Alanlarında Uygulama I

 0

8

4

4

SHZ 213

Suç Suçluluk ve Sosyal Hizmet

2

0

2

4

SHZ217

Dezavantajlı Gruplarla Sosyal Hizmet

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

20

6

24

30

4. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

YDL 206

Yabancı Dil II

3

0

3

3

SHZ220

Sosyal Sorunlar

3

0

3

3

SHZ 214

Kuram III : Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet

3

0

3

4

SHZ 216

Topluma Hizmet Uygulamaları

2

2

3

6

SHZ 218

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

3

0

3

4

SHZYUM 202

Sosyal Hizmet Alanlarında Uygulama II

0

8

4

4

SHM 218

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

GRS202

Girişimcilik

3

0

3

3

 

19

10

24

30