Program Hakkında

Modern toplum düzeninde insan ilişkilerinin niteliği, bireylerin veya ailelerin karşılaştığı sorunların üzerinden gelebilmesinde profesyonel yardım ve destek sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Toplumda yaşadığı koşullar, kişisel özellikleri veya diğer sebeplerle dezavantajlı insanların sayısı günden güne artmaktadır. Bu durum ise dezavantajı sebebiyle sosyal yardım veya desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ihtiyaçlarının temini, işlevsizliğin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesi gibi hususlarda çalışmalarda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Sosyal Hizmetin bir bilim ve bir meslek olarak ortaya çıkması ve gelişmesi bu paralelde gerçekleşmiştir.

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında gerçekleştirilmektedir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı 2016-2017 yılında ilk öğrenci alımını yaparak eğitim- öğretim faaliyetine başlamıştır.

Mezuniyet Koşulları

Sosyal Hizmetler Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili

Mezunların Mesleki Profili sekmesinde tıklandığında ilk gördüğümüz ve halen sayfada bulunan kayıtlı tüm bilgiler aynı kalacak.

 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun diğer bölümlerinden herhangi biri ile ortak derslerin bulunmaması sebebiyle Sosyal Hizmetler Programında çift anadal imkanı bulunmamaktadır.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Sosyal Hizmet
  • Sosyoloji

 Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.