Laboratuvarlar

Sınıf ortamında ve Üniversitemiz Bilgisayar Laboratuvarında, hastanelerdeki yazılım ve otomasyon işlemlerinin yürütülmesinde kullanılan güncel bazı programların tanıtımı ve uygulamalar gösterilmektedir.