Ders İçeriği

1.YARIYIL


BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji,Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.


SHM101 Anatomi (2-0) 2,  4 AKTS
Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, Duyu Organları, Hareket Sistemi,Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistemler, Sinir Sistemi ve Solunum Sistemi


SHM103 Fizyoloji (2-0) 2,  4 AKTS
Fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlar, hücrenin yapısı ve çeşitleri, duyu organları, hareket sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, genital sistemler, sinir sistemi ve solunum sistemi fizyolojisi


SHM105 Tıbbi Terminoloji  (2-0) 2, 3 AKTS
Bu derste Tıbbi Terminolojiye Giriş; İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek,son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.


SHM111  Hastalıklar Bilgisi  (2-0) 2, 2AKTS
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti ve Bulguları Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar (Fekal-Oral Yol) Deri ve Mukozadan Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar, Vertikal Bulaşan Hastalıklar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Vektör Aracılığı ile Bulaşan Hastalıklar Hastane Enfeksiyonları Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları Dezenfeksiyon,Antisepsi ve Sterilizasyon Kişisel Korunma Yöntemleri İzolasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tıbbi Asepsi-Dezenfeksiyon Dezenfektanların Tanıtılması Cerrahi Asepsi-Sterilizasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Girişimleri Uygulamalarda Steril Sahanın Korunması ve Önemi


SHM115 Meslek Etiği (2-0) 2, 2  AKTS
Etik kavramı, etik sistemleri, etik toplum ilişkisi, etik sorgulama, toplumsal yozlaşma. Mesleki etik kavramı ve mesleki etik ilkeler. İş hayatında etik ve etik dışı konular. Mesleki yozlaşma. İş yerlerinden etik ortam sağlamak, farklı mesleklerde etik ilkeler, çalışanların etik profilleri. Etik liderlik. İşyerinde iş etiğine uygun ortamlarda çalışmak.


TLT111 Laboratuvar Güvenliği  (2-0) 2, 3  AKTS
Bu ders;Laboratuvar çalışma ilkeleri, Laboratuvar güvenliği, Kimyasal maddelerle çalışırken uyulması gerekenler, Cam malzemelerle çalışırken uyulması gerekenler,Cam malzemelerin temizlenmesi ve kurutma teknikleri, Laboratuvar gereçleri ve ekipmanları, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, Çözeltiler, Kimyasal atıkların imhası ve dikkat edilecek hususlar , Laboratuvar kazaları ve ilk yardım,Kimyasal maddelerin taşınması ve depolanması, İnsan sağlığına zararlı kimyasallar ve güvenlik önlemleri , Bir deneyin planlanması, düzeneklerin kurulması, deney defteri tutma, Genel değerlendirme; konularını içermektedir.


TLT107 Genel Biyoloji  (4-0) 4, 4 AKTS
Dersin temel amacı; biyolojiyi bir bilim olarak tanıtmaktır. Yaşamın moleküler ve hücresel temelleri anlatılmaktadır. Biyolojik bilimler kapsamında başlatılan çalışmalar, türlerin orijini ve evrim tanıtılmaktadır.


TLT113 Laboratuvar Kimyası (2-2) 3, 4 AKTS
Giriş-Dersin Tanıtımı ve Hayatımızdaki Kimya, Madde, Atomlar, Moleküller ve İyonlar:Maddenin Sınıflandırılması, Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Ölçme,Birim Dönüştürmeleri, Atom Kuramı, Atom Yapısının Keşfi, Atomlar,Atomun Elektronik Yapısı, Elektromagnetik Spektrum, Işın ve radyasyon. Teşhis teIşınların rolü, Atomun Elektronik Yapısı, Bohr Hidrojen Atomu, Orbitallerin Enerjileri, Elektron Dizilimleri, Derişim Birimleri ve Çözelti Hazırlamalar (% derişimli çözeltiler, ppm, ppb,ppt), Asit-Baz vepH Kavramı, Tampon çözeltiler ve hazırlanışları, Asit Baz ve Tampon Çözeltilerde pH hesaplamaları


2.YARIYIL

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS                                   ,
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ıMilli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması,Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.


YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi;temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.


TLT120 Tıbbi Mikrobiyoloji-I (3-2) 4, 5 AKTS
Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalar, mikrobiyolojik çeşitlilik, mikroorganizmaların yapı ve fizyolojisi, beslenme ve çoğalması, üretildikleri ortamlar ve yöntemler, virülans faktörleri, mikroorganizmalar arası ilişki, immün sistem ve yapısı dezenfeksiyon, sterilizasyon, besiyeri hazırlama, uygun örneği alma,mikrobiyoloji preparatı hazırlama ve besiyerlerine ekim ve tanımlama (identifikasyon).


TLT209 Hormon Biyokimyası (2-0) 2, 3 AKTS
Hormonların genel özellikleri ve işleyiş mekanizmaları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, adrenal korteks vemedulla hormonları, troid bezi hormonları, pankreas hormonları, Gastrointestinal sistem hormonları, kadın ve erkek gonad hormonları, Hormonanomalileri, hormonların metabolizma düzenlemeleri


SHM203 Tıbbi Biyoloji ve Genetik  (2-0) 2,  2 AKTS
Hücre, Hücrenin Organelleri, Hücre İskeleti, Sitoplazma ve Organeller, Nükleus ve Genetik Materyal: Nükleus, Nükleus zarı ve Nükleolus, Genetik materyale giriş, DNA yapısı-fonksiyonu, RNA yapısı-fonksiyonu, Protein Sentezi: DNA replikasyonu, Transkripsiyon, Hücre Bölünmesi: Hücre Döngüsü, İnterfaz, Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme, Kromozomlarve kromozom düzensizlikleri: Kromozom tanımlanması, Yapısal ve Sayısal Kromozomlar düzensizlikler, Hücre bölünmesi esnasında gerçekleşen hatalar, Mutasyonlar: Mutasyon Tanımı, Mutasyonların Sınıflandırılması ve tanımlanması, Mendel Genetiği, Kalıtım Kalıpları: Otozomal Dominant kalıtım, Otozomal Resesif Kalıtım, X kromozomuna Bağlı Resesif Kalıtım, X kromozomuna Bağlı Dominant Kalıtım, Sitogenetik kromozomal anomaliler inceleme yöntemleri 14 Genetik alanındaki yenilikler


TLYUM201 Yerinde Uygulama-I  (0-8) 4, 4  AKTS

TLT217 Yaz Stajı  (0-20) 10, 8 AKTS
Meslek ile ilgili bir sağlık kurumunda 30 iş günü, pratik becerinin kazanılması ve öğrenilen teorik bilgilerin uygulama ile pekiştirilmesi.


PLT211 Güncel Kimyasallar ve İlaçlar  (2-0) 2,  2AKTS
Bu ders; Atomlar, moleküller, sentez ve hayatımızdaki kimyasalların önemi, Ürik asit, asetik asit, glukoz, aspirin,kafur, terpineol, tropinon, Haemin, kinin, morfin, Steroidler ve doğum kontrol, Striknin, penisilin ve antibiyotikler I, Antibiyotikler II, Prostoglandinler, lökotrienler ve analjezikler, Vitaminler ve beslenme destekleri, Fitoterapötikler, Santral Sinir Sistemi depresanları, stimülanları ve bağımlılık, Taxol, amfoterisin, siklosporin ve kanser ilaçları, Nükleik asitler ve enzimler, Sunum, Sunum; konularını içermektedir.


3.YARIYIL

TUR104 Türk Dili(4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.


IAY108 İlk Yardım (2-0) 2,  5  AKTS
Genel İlk yardım Bilgileri, İnsan Vücudunun Yapı Ve İşlevleri, Olay Yerinin Ve Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi,Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar,Yanıklar Donma, Zehirlenmeler, Hayvan Ve İnsan Isırmaları, Yabancı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Yaralının Kaza Yerinden Çıkarılması Ve Taşınması, Diğer Acil Durumlar.


TLT114 Hematoloji  (1-2) 2, 4 AKTS
Hematolojinin başlıca odak noktası,beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler gibi kanın şekilli bileşenlerinin değerlendirilmesidir. Bu derste hematolojinin kapsamında yer alan tüm laboratuvar analizleri ve kliniği hakkında bilgi sunulmaktadır.


TLT205 Tıbbi Mikrobiyoloji-II  (2-2) 3, 4 AKTS
Mikrobiyolojide insan sağlığı için önem arz eden Bakteri, Virüs ve Mantarlar ders konusu içinde anlatılacaktır.Bakterilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, virusler, viroidler, prionlar, antimikrobiyal tedavinin yanı sıra mikoloji konusunda da temel bilgiler verilerek mikrobiyoloji laboratuvarında teorik yönden donanımlı laborantlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.


TLT118 Genel Biyokimya (2-2) 3, 5 AKTS
Canlı organizmaların temel bileşenlerin yapı ve fonksiyonları, çözeltiler ve konsantrasyon kavramları, laboratuvar ölçüm metotları, kan analizleri, fonksiyon testleri, idrar analizleri, gaita analizleri ve biyokimyasal analizlerde hata kaynakları konularını içermektedir.


TLT116 Laboratuvar Aletleri (2-0) 2,  3  AKTS
Bu ders; Glukotest, Bilirubinometre, PZR-PolimerazZincir Reaksiyonu-1,PZR-2,Agaroz Jel Elektroforezi, Santrifügasyon ve Çeşitleri, Santrifügasyon ve Çeşitleri, Otoanalizör, pH metre,Su banyosu ve Sonikatör, Mikroskop,Isıtıcı Bloklar, Çalkalayıcı ve İnkübatörler, Otoklav veSterilizatör, Otoklav ve Sterilizatörler; konularını içermektedir.


TLT122 İmmünoloji  (3-2) 4,  4 AKTS
İmmunolojinin temelleri, Antijen Antikor birleşmesinin özelliklerini gösteren testler, alerji testleri, kalitatif ve kantitaf metotlar, ELİSA, RİA, IFA yöntemleri, immun deneylerde kemilümin esansolayının kullanımı.


4.YARIYIL

 

YDL206 Yabancı Dil-II  (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.


SHM218 İş Sağlığı ve Güvenliği  (2-0) 2,  3 AKTS
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi; iş sağlığı ve güvenliği alanında genel tanımlar ve uygulamaların yanında mesleki pratikte de karşılaşabilecek iş sağlığı ve konularını spesifik olarak içerir.


TLT212 Patoloji (3-2) 4, 4 AKTS
Rutin hematoksilen eosin boyama için boya çözeltilerini hazırlanması ve uygulanması, sitolojik preparatlardapapanicolaou (pap) ve may grunwald giemsa (mgg) boyama yöntemini uygulanması.


TLT214  Sitoloji  (2-0) 2, 3 AKTS
Hücrenin evrimsel gelişimi, Hücre tipleri, Hücre içeriğinin kimyasal ve biyolojik bileşenleri, Hücrenin yaşamsal aktiviteleri, Hücre zarının yapısı, Hücredeki madde taşınma olayları, Hücrenin üst, yan ve alt yüzey yapıları, Tekzarlı organeller, Çift zarlı organeller, Zarsız organeller, Hücre iskeleti ve Hücre bölünmeleri


TLT216 Klinik Biyokimya  (2-2) 3, 4 AKTS
Temel klinik analizleri öğrenmek, idrar,kan temel testlerini öğrenmek ve uygulamak, böbrek fonksiyon testleri,karaciğer fonksiyon testleri, karbohidrat, lipid, hormon testlerini öğrenmek ve uygulamak


TLYUM202 Yerinde Uygulama-II  (0-8) 4, 4  AKTS

TLT218 Parazitoloji (2-0) 2, 3  AKTS
Parazitolojiye Giriş, Protozoonlar, Helmintlerin Genel Özellikleri, Sestodlar, Trematodlar, Nematodlar, Kan Parazitleri, Parazit Enfeksiyonların Laboratuvar Tanısı


TLT206 Biyokimyada Özel Teknikler (2-2) 3, 3 AKTS
İnfertilite Nedenleri ve yardımcı üreme teknikleri, Spermiogram, Prenatal tanı testleri, IVF Ünitelerine Yönelik İmmunolojik Testler, Sitogenetik Tetkikler, Kemik Belirteçleri, Tümör Belirteçleri, İleri koagülasyon parametreleri ,Anemi Takip Çizelgeleri, İnsan Lökosit antijenleri (HLA), Eser element inceleme yöntemleri, Protein ve hemoglobin elektroforezleri, Kan gazları dinamiği, Beslenme ve şişmanlık


GRS202 Girişimcilik  (2-0) 2, 3 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.