Ders Planı

Hakla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
Ders Planı

1. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6
HIR105 Yeni İletişim Teknolojileri  3 0 3 5
HIR109 İletişim Bilimine Giriş  3 0 3 6
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  2 2 3 4
RTS105 Metin Yazarlığı  3 0 3 4
SOS107 Sosyoloji  3 0 3 5
  17 2 18 30
2. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri  3 0 3 6
HIR108 Sosyal Medya  3 0 3 4
HIR112 İletişim Kuramları  3 0 3 6
HIR114 Reklamcılığa Giriş  3 0 3 6
HIR116 Temel Fotoğrafçılık  3 0 3 4
TUR104 Türk Dili  4 0 4 4
  19 0 19 30
3. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR201 Bütünleşik Pazarlama  3 0 3 5
HIR203 İletişim Sosyolojisi  3 0 3 5
HIR205 Kişilerarası İletişim  3 0 3 4
HIR209 İşletme Yönetimi 3 0 3 4
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4
YDL203 Yabancı Dil-I  3 0 3 3
ASC206 Mesleki Sorumluluk ve Etik 2 0 2 5
  21 0 21 30
4. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR200 Siyasal İletişim  3 0 3 6
HIR202 Davranış Bilimleri  3 0 3 6
HIR204 İletişim Hukuku  3 0 3 6
HIR206 İnternet Reklamcılığı  3 0 3 6
YDL206 Yabancı Dil-II  3 0 3 3
INS208 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık  ve Girişimcilik  2 0 2 3
  17 0 17 30
5. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR301 Yaratıcı Reklam Yazarlığı 3 0 3 5
HIR305 Kurumsal Halkla İlişkiler 3 0 3 5
HIR309 Tüketici Davranışı 3 0 3 5
HIR303 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 3 0 3 5
  Mesleki Alan Seçmeli-I 3 0 3 5
  HIR307 - Grafik Tasarımı  3  0  3  5
  HIR311 - Web Tasarımı  3  0  3  5
  HIR323 - Çağdaş Reklam İncelemeleri  3  0  3  5
  SOS305 - Sosyal Antropoloji  3  0  3  5
  Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-I 3 0 3 5
  HIR313 - Halkla İlişkiler Kampanyaları  3  0  3  5
  HIR319 - Retorik  3  0  3  5
  HIR321 - Yeni Medya Kuramları  3  0  3  5
  PSI325 - Ahlak Felsefesi  3  0  3  5
  HIR325 - Reklam ve Drama  3  0  3  5
  18 0 18 30
6. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR326 Kamuoyu Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
HIR328 Etkili Sunum ve Söyleşi 3 0 3 5
HIR330 Medya Planlama 3 0 3 5
HIR332 Halkla İlişkiler ve Reklam 3 0 3 5
  Mesleki Alan Seçmeli-II 3 0 3 5
  HIR308 - İtibar Yönetimi  3  0  3  5
  HIR310 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları  3  0  3  5
  RTS308 - Küreselleşme ve Medya  3  0  3  5
  HIR334 - Medya Psikolojisi  3  0  3  5
  Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-II 3 0 3 5
  HIR312 - Çağdaş Metin İncelemeleri  3  0  3  5
  HIR314 - Tanıtım Filmi Yapımı  3  0  3  5
  HIR316 - Çoklu Ortam Tasarımı   3  0  3  5
  RTS318 - Sanat Kültür Toplum  3  0  3  5
  18 0 15 25
7. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR413 Bitirme Projesi-I 0 0 0 10
HIR403 İmaj ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
HIR405 Kriz Yönetimi 3 0 3 5
  Mesleki Alan Seçmeli-III 3 0 3 5
  HIR407 - Etkinlik Yönetimi  3  0  3  5
  HIR409 - Halkla İlişkiler Yazarlığı  3  0  3  5
  RTS407 - Popüler Kültür ve Medya  3  0  3  5
  Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-III 3 0 3 5
  HIR411 - Sağlık İletişimi  3  0  3  5
  HIR415 - Spor İletişimi  3  0  3  5
  HIR417 - Toplumsal Değişim ve İletişim  3  0  3  5
  HIR421 - Reklam Film Yapımı  3  0  3  5
  12 0 12 30
8. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı T U Kredi AKTS
HIR420 Bitirme Projesi-II 0 0 0 10
HIR402 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
HIR404 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 5
  Mesleki Alan Seçmeli-IV 3 0 3 6
  HIR430 - Uluslararası Halkla İlişkiler  3  0  3  6
  HIR432 - İletişim ve Diplomasi  3  0  3  6
  HIR434 - Reklam Kampanyası Uygulamaları  3  0  3  6
  Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-IV 3 0 3 4
  HIR422 - Reklam Eleştirisi  3  0  3  4
  HIR424 - Tablet ve Mobil Gazetecilik  3  0  3  4
  HIR426 - Medya Okuryazarlığı  3  0  3  4
  RTS420 - Medya Analizi  3  0  3  4
  GRS402 - Girişimcilik  3  0  3  4
  12 0 12 30