Ders İçeriği

1.SINIF
 
1. YARIYIL
PSI107 Felsefe (3-0) 3, 5 AKTS
Felsefenin temel disiplinlerini, disiplinlerin temel problemleriyle birlikte tanıtmak
 
PSI109 Genel Psikoloji-I (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin temel psikolojik kavramları tanımlamalarını sağlamaktır.
 
PSI113 Eleştirel Düşünce (3-0) 3, 5 AKTS
Düşünme biçimleri, eleştirel düşünme ile sıradan düşünmenin öğeleri, uslamlama çizelgeleri, düşünme için standartlar, bilimsel bir sorunun çözümlenmesi, benmerkezcilik ve toplum-merkezcilik, uslamlamaları sınıflandırma.
 
SOS107 Sosyoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Temel sosyolojik kavramları öğrenmek ve Sosyolojinin bizde ve batı´da çıkış şartlarını analiz etmek. Sosyolojik düşünme ve sosyolojik dünya ile ilgili temel kavramları öğrenip, sosyal olaylarda onların nasıl kullanılabileceğine ait bilgi sahip kılmak.
 
MAT115 Matematik-I  (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencileri analizin temel kavramları ( limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır.
 
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3 , 4 AKTS
Dersin amacı öğrencilere bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.
 
2. YARIYIL
PSI104 Fizyolojik Psikoloji (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin nörobilime ilişkin teorik altyapı oluşturmaları, insan sinir sistemi yapı ve çalışmasını tanıyarak davranışlarımızın temelini anlamalarını sağlamaktır
 
PSI112 Genel Psikoloji-II (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojinin temel kavramları ve temel bilgilerini kazandırmaktır.
 
PSI126 Psikolojide Etik İlkeler (3-0) 3, 6 AKTS
Düzeltici etik ve pozitif etik, etik davranışın temelleri, APA Etik yasaları, etik sorunlar karşısında karar verme, mesleki beceri yeterlilik ve etik, mesleki sınırlar ve etik, gizlilik ve etik, tehlikeli davranışlar ve etik, mesleki sorunlar ve etik, değerlendirme ve etik, psikoterapi ve etik, akademisyen psikologlar ve etik, araştırma yöntemleri ve etik
 
PSI128 İletişim Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine 1 dönem boyunca; iletişim teorileri çerçevesinde düşünceyi paylasımı, duygu ve heyecan aktarımı, istek ve niyetlerin karsi tarafa iletilmesinde rol oynayan faktörlerin belirlenmesidir.
 
SOS112 Antropolojiye Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste sosyal bilimler yelpazesinde yer alan, sosyal ve kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntem ve metodları ele alınacak olup, dersi alan her öğrenci, insanların farklı yaşam biçimlerini keşfedecek, kültürel çeşitliliği, yerel ve küresel bağlamıyla inceleyecektir. Ders kapsamında, etnografik alan araştırması yöntemleri, kültür kuramı ve temel kuramsal yaklaşımlara giriş yapılacak, sosyal yapı, aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din, inanç ve ritüeller, insan ve çevre, siyasi yapılanma, ekonomi ve alışveriş, dil, sanat gibi temel kültür kavramları irdelenecektir.
 
TUR104 Türk Dili (4-0) 4 , 4 AKTS
Bu ders öğrencilere Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin, tarihinin, gelişiminin ve Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.
 
2.SINIF
3. YARIYIL
PSI201 Sosyal Psikoloji-I (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve temel bilgilerini kazandırmaktır.
 
PSI205 Gelişim Psikolojisi-I (2-2) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencilere anne karnından ergenliğin sonuna kadar gelişimsel süreçleri fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal bileşenleriyle açıklama becerisi kazandırmaktır.
 
PSI207 Klinik Psikoloji-I (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere klinik psikoloji ile ilgili temel kavramların ve alandaki farklı bakış açılarının kazandırılmasını sağlamaktır.
 
PSI209 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme-I (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı 'araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metodları öğretmektir.
 
IST201 İstatistik (3-0) 3, 4 AKTS
Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır.
 
YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır
 
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
4. YARIYIL
PSI202 Sosyal Psikoloji-II (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve temel bilgilerini kazandırmaktır.
 
PSI204 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme-II (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı 'araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metodları öğretmektir.
 
PSI206 Gelişim Psikolojisi-II (2-2) 3, 6 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin yetişkin gelişimsel süreçlerine ilişkin bir kavrayış ve bakış açısı edinmelerini ve yetişkin gelişimini fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal açıdan açıklayabilmelerini sağlamaktır.
 
PSI212 Klinik Psikoloji-II (3-0) 3, 6 AKTS
Bu ders, uygulamalı psikoloji anabilim dalında yer alan klinik psikolojide yer alan spesifik konulardan yönelik ayrıntılı değerlendirme, güncel literatür bulgularının tartışılması ve uygulama örnekleri ile ilgilidir. Güncel koşullara bağlı olarak bilişsel-davranışçı psikoterapi veya psikanaliz gibi farklı psikoterapi kuramları ve uygulamadaki örnekleri, kültür ve psikopatoloji ilişkisi, güncel geleneksel olmayan terapi yaklaşımları, internet temelli psikolojik danışma, psiko-eğitim ve krize müdahale gibi genel kuramların dışında kalan sağaltım yaklaşımları bulunmaktadır. Dersin amacı, klinik psikoloji alanında yer alan bazı konuları ayrıntılandırarak öğrencilere bilgi vermek, tartışma ortamı içerisinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve uygulamaya dönük örnekleri sunmaktır.
 
SOS220 Kişiliğin Gelişimi ve Bozuklukları (3-0) 3, 5 AKTS
Kişilik bozukluklarının tarihsel yönleri, klinik sunumları, teorik modelleri, değerlendirme yöntemleri ve müdahale modelleri.
 
YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır
3.SINIF
5. YARIYIL
PSI303 Psikopatoloj-I (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış anlayışını kazanmalarını sağlamaktır
 
PSI305 Çocuk Psikopatolojisi (3-0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin çocuk psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları bilgisini kazanmalarını sağlamaktır.
 
PSI307 Psikofarmakoloji (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilerin nörobilime ilişkin teorik altyapı oluşturmaları, insan sinir sistemi yapı ve çalışmasını tanıyarak davranışlarımızın temelini anlamalarını sağlamaktır.
 
PSI323 Grup ve Sosyal Olaylar Psikolojisi (3-0) 3, 4 AKTS 
Sosyal Bilimlerdeki gelişmelerden önemli bir sahasını teşkil eden Sosyal Psikoloji, toplumsal gelişme/değişme ve etkileşimle doğrudan irtibatlı olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanını teşkil etmektedir. Dersin kapsamı içinde, bilgilendirici ve saha araştırmalarının yapılabileceği, iletişim becerilerini artırıcı, sosyal olguların aktarılması amaçlanmıştır. Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim , kültür vb konular ele alınmaktadır. 
 
Mesleki Alan Seçmeli-I
PSI309 - Öğrenme Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere öğrenme psikolojisinin ileri düzey bilgilerini kullanma becerisi kazandırmaktır.
 
PSI317 - Ahlak Felsefesi (3-0) 3, 5 AKTS
Ahlak felsefesine giriş; Teorik ahlak, Pratik ahlak, Ahlakın Kaynağı problemi ve bu konudaki ana görüşler
 
PSI327 - Duyum ve Algı (3-0) 3, 5 AKTS
İnsan ve çevresi arasındaki ilişkinin ele alındığı Çevresel Psikoloji alanının temel kuram, yaklaşımlar ve uygulamalarını bu alanda yapılan araştırmalarla öğrencilere tanıtmaktır. 
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-I
PSI311 - Eğitim Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Gelişimin tanımı, ilkeleri ve aşamaları; kişilik gelişim kuramları; bilişsel ve ahlaki gelişim kuramları; sosyal, dil ve mizah gelişimi; öğrenme ve öğrenme kuramları; gelişim ve öğrenme arasındaki ilişki.
 
PSI329 - Trafik Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Trafik psikolojisinin tarihsel gelişimi, sürücülerin trafikteki davranışları, sürücü değerlendirme metotları ve sürücü becerileri.
 
SOS307 - Sosyal Antropoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste sosyal bilimler yelpazesinde yer alan, sosyal ve kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntem ve metodları ele alınacak olup, dersi alan her öğrenci, insanların farklı yaşam biçimlerini keşfedecek, kültürel çeşitliliği, yerel ve küresel bağlamıyla inceleyecektir. Ders kapsamında, etnografik alan araştırması yöntemleri, kültür kuramı ve temel kuramsal yaklaşımlara giriş yapılacak, sosyal yapı, aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din, inanç ve ritüeller, insan ve çevre, siyasi yapılanma, ekonomi ve alışveriş, dil, sanat gibi temel kültür kavramları irdelenecektir.
 
6. YARIYIL
PSI304 Psikopatoloji-II (3-0) 3, 6 AKTS
Bu derste intihar, şizofreni, yeme bozuklukları, çocukluk ve ergenlik dönemi bozuklukları, A grubu kişilik bozuklukları, B grubu kişilik bozuklukları, C grubu kişilik bozuklukları konuları tartışılacaktır.
 
PSI324 Bilişsel Psikoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Bilişsel sinir bilimin temel kavramları, beyin yapısı, görüntüleme teknikleri ve diğer bilişsel işlevlerden dikkat, algı ve bellek süreçleri.
 
PSI328 Psikolojide Araştırma Yöntemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrenciler bu derste psikolojide bilgi üretmenin aracısı olan yöntemle ilgili konulardan onkoloji ve epistemoloji kavramlarını, araştırma paradigmalarını öğrenirler. Bilim kavramı ve bilimin ve bilimsel bilginin özelliklerini öğrenirler. Ayrıca bilimsel araştırma sürecini, raporlamayı, raporlamada dipnot, alıntı ve kaynakça gösterimi kuralları, araştırma sorusu sorma literatür araştırması ve dataların toplanması, teorik çerçevenin oluşturulması, araştırma yönteminin seçimi ve tanımlanması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konular yine bu derste yer alır. Araştırma probleminin ve amacının belirlenmesi; örneklem seçimi; veri toplanması; veri işlenmesi analizi ve yorumlanması konusunda bilgilere sahip olurlar.
 
PSI336 Medya Psikolojisi (3-0) 3, 4 AKTS
Medya ve psikoloji uygulamaları arasındaki ilişkiler, Türkiye’deki ve dünyadaki bu ilişkilerin farklılıkları ve benzerlikleri, Medyanın bilgilendirilmesinde Psikolojinin rolü, Medya etiği, Tv, radyo ve sinemanın çocuklar, ergenler üzerindeki olumsuz etkileri, Tv, radyo ve sinemanın çocuklar ve ergenler üzerindeki olumlu etkileri. Medya estetiği ve psikoloji, Medya estetiğinin analizi ve bireyler üzerindeki etkileri Medya ve şiddet ve Medyanın çocuklara karşı olan sorumluluğunu kapsayan bir derstir. 
 
Mesleki Alan Seçmeli-II
PSI310 - Endüstri Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı, Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji'yi (E/O) tanımaktır.E/O Psikolojisi tanımlarının çoğu psikolojinin bu alt alanının uygulamalı bir alan olduğunu belirtir.Uygulamalı bilim, temel araştırmalarla tanımlanan insan davranışının ilkelerini kullanarak bunları gerçek durumlara uygular. E/O Psikolojisinin gerçek hayat durumu iş yeridir.
 
PSI318 - Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (3-0) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı ilgili öğretim sorumlusu tarafından belirlenen bazı konuları güncel araştırma bulguları çerçevesinde derinlemesine ele almak ve/veya gelişim psikolojisi ve ilgili disiplinlerde çalışan farklı araştırmacıların katkısı ile daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. 
 
PSI326 -Aile Psikolojisi (3-0) 3, 5 AKTS
Aileyi psikolojik açıdan ele alır, erken evlilik, ana-babalık, cinsel işlev, uyum bozukluğu, boşanma gibi aile içindeki kişisel ve kişilerarası süreçleri inceler.
 
PSI334 - Grup İlişkileri (3-0) 3, 5 AKTS
Ders grup süreçlerine dair bilgi ve becerileri, gerek teori gerekse pratik boyutunda edindirebilmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler çığır açan araştırmaları okurken, teori ve metotlar hakkında da bilgi edinecek ve tüm bunların gerçek dünya üzerindeki etkilerini öğrenebileceklerdir. Grupların psikolojik kökenleri, grupları oluşturan unsurlar, grup içi ve gruplar arası davranış dinamikleri bu ders kapsamında yer alan konular arasındadır. 
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-II
PSI338 - Pozitif Psikoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders pozitif psikolojinin tarihçesine giriş yapar. Mutluluk, iyilik hali, yaşam doyumu, akış, umut ve iyimserlik, erdem gibi kavramları tanımlar ve olumlu duygular, anlamlı ilişkiler kurma, pozitif psikolojisinin uygulamaları gibi konularda yapılan araştırmaları tartışır.
 
PSI322 - Kişilik Kuramları (3-0) 3, 5 AKTS
Bu ders kişiliğin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve temel kişilik kuramları konularını kapsamaktadır.
 
PSI332 - İnsan Cinselliği (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste, öğrencileri, yaşam boyu insan cinselliği konuları ile tanıştırmayı amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilere aile ilişkileriyle ilgili olarak insan cinselliğine dair temel bilgiler sağlar. Ders hem ileride ailelere eğitim verecek öğrencilere hem de birey, eş ve ebeveyn olarak öğrencilerin kendilerine faydalı olacak şekilde planlanmıştır. 
 
SOS206 - Sosyal Tabakalaşma (3-0) 3, 5 AKTS
Ders, temel kavramlardan ve kuramlardan başlayarak , sınıf-tabaka, statü-sınıf, yeni orta sınıf, hayat tarzı ve gelir-eğitim-meslek etkenlerine bağlı olarak toplumda ortaya çıkan bireysel ve grupsal farklılaşmaları inceleyecektir.
4.SINIF
7. YARIYIL
PSI409 Psikoterapik Yaklaşım-I (3-0) 3, 6 AKTS
Bu derste psikoterapi tanımlanarak, bu alandaki farklı kuramlar, psikopatolojiye dair bakış açıları ve bu kuramlara özgü uygulamalar tanıtılacaktır. Uygulamalı psikoloji ile ilişkili olan klinik psikoloji temelli bu dersin amacı farklı psikoterapi kuramları, ilkeleri, teknikleri tanıtmak ve gelecekteki uygulamalara katkıda bulunmak üzere bilgi vermektir.
 
PSI413 Madde Bağımlılığı ve Tedavisi (3-0) 3, 6 AKTS
Madde bağımlılıkları alanında çalışacak olanların her bir maddenin ortaya çıkardığı akut ve kronik etkiler yanı sıra neden oldukları ruhsal ve bedensel hastalıklar konusunda bilgilenmesini sağlamak.
 
PSI427 Bitirme Projesi-I (3-0) 3, 8 AKTS
Bu dersin amacı edinilen bilgilerin pratiğe dökülmesidir. 
 
Mesleki Alan Seçmeli-III
PSI411 - Vaka Analizi (3-0) 3, 5 AKTS
Bu derste gerek finans gerekse uluslararası ticaret sektöründe yer alan şirketlerin ve kurumların yapısı ve işleyişi hakkında öğrencilere her hafta finansal ve ticari kuruluşlardan gelen yetkililer aracılığıyla detaylı bilgi verilecektir. Öğrencilere verilecek uygulama projeleri, olay çalışmaları ve güncel konuların analizleri ile bu bilgiler pekiştirilecektir. Öğrencilere, sektörde mezun olduktan sonra sahip olacakları olanaklar hakkında yol gösterilecek ve karşılaşacakları problemlere çözüm yolu sunmaları sağlanacaktır.
 
HIR405 Kriz Yönetimi (3-0) 3 , 5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere kriz yönetimi ile ilgili temel bilgileri vermek, reel sektörde karşılaşılacak durumlarla ilgili bakış açısı ve bilinç kazandırmaktır. 
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-III
PSI423 - İnsan Belleği (3-0) 3, 5 AKTS
Ders kapsamında bilginin edinimi, saklanması ve geri getirilmesi süreçlerini konu alan kuramlar ve araştırmalar incelenir. Başlıca konular arasında işler bellek (kısa süreli bellek), bilgiyi kodlama ve geri getirme süreçleri, örtülü bellek (uzun süreli bellek) ve çoklu bellek sistemleri, bellekte yeniden yapılandırma süreçleri, görgü tanığı belleği, bellekteki gelişimsel değişiklikler, bellek ve bellek bozukluklarının nöropsikolojik ilişkileri, kaynak bellek ve duygusal bellek yer alır.
 
HIR411 - Sağlık İletişimi (3-0) 3, 5 AKTS 
Ders, İletişim kavramının tanımı, Sağlık iletişiminin özelliklerinin listelenmesi, Sağlık iletişimi kampanya örneklerinin analizi, Doktor hasta ilişkilerinin tartışılması, Hastanelerin sosyal sorumluluk kampanyalarının yorumlanması, Sağlık iletişimi kampanyası yaratılması gibi konuları içermektedir.
 
HIR417 - Toplumsal Değişim ve İletişim   (3-0) 3, 5 AKTS
Toplumsal değişim nedir? Toplumsal değişme kuramları, Pozitivizm, Modernite, sanayi toplumu, kapitalizm, küreselleşme, yeni dünya düzeni, postmodernite, sekülerizm, Bilgi Toplumu, vb. kavramlar ve toplumsal yaşama yansımaları, toplumsal değişme ve medya ilişkisi, toplumsal değişme ve iletişim, toplumsal değişmede sosyal hareketlerin etkisi, toplumsal değişme ve toplumsal kurumlar, toplumsal değişmede demokrasi ve ifade özgürlüğünün yeri ve önemi, Medyada toplumsal değişme olgusunun ifade biçimi, toplumsal değişim ile değişen medya, yeni medya ve toplumsal dönüştürücülüğü
 
8. YARIYIL
PSI406 Adli Psikoloji (3-0) 3, 5 AKTS
Adli psikolojide temel kavramlar, adli sistemi tanıma, medeni hukuka ilişkin kavramlar.
 
PSI410 Psikoterapik Yaklaşım-II (3-0) 3, 6 AKTS
Bu ders, Psikoterapik Yaklaşım I’in devamı niteliğindedir
 
PSI428 Bitirme Projesi-II (3-0) 3, 9 AKTS
Bu dersin amacı edinilen bilgilerin pratiğe dökülmesidir. 
 
Mesleki Alan Seçmeli-IV
PSI430 - Görüşme Teknikleri (3-0) 3, 6 AKTS
Bu ders psikolojinin farklı dallarındaki güncel araştırma konularına (örn. bilişsel, sosyal, gelişimsel, psikopatoloji) odaklanacaktır. Ders, öğrencilerin, araştırma makalelerini daha önceki derslerde işlenen teorik ve pratik yaklaşımlar üzerinden açıklama ve geliştirme amacıyla okumalarını gerektirmektedir. Dersi alan öğrencilerin psikolojinin bu derste işlenen her alanındaki giriş derslerini tamamlamış oldukları kabul edilmektedir
 
PSI432 - Travma Psikolojisi (3-0) 3, 6 AKTS
Travma psikolojisi dersi içeriği, travmaya ilişkin kavramları, travma sonrası stres bozukluğu, afetin çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri, afet psikolojisi, yas, psiko-sosyal müdahale, psiko-eğitim programları, toplumsal cinsiyet ve kültür açısından travmanın etkilerini incelemektir.
 
PSI434 - Klinik Psikolojide Seçme Konular (3-0) 3, 6 AKTS
Klinik psikolojinde yer alan kişilik bozukluklarının psikoterapisi, şema terapi, psikodinamik psikoterapiler, telefonla ve maille terapi gibi konular arasından öğrencilerin seçeceği bir konuda sunum yapma, güncel araştırma bulgularını gözden geçirme, makale okuma, sınıf içi tartışma. 
 
Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-IV
PSI436 - Psikolojik Testler (3-0) 3, 4 AKTS
Uygulamalı alanda farklı yaş gruplarında sıkça kullanıldığı düşünülen bazı testlerin uygulama, puanlama ve yorumlamaları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
 
GRS402 Girişimcilik  (3-0) 3, 4 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.
 
HIR426 - Medya Okuryazarlığı (3-0) 3 , 4 AKTS
Bu dersin amacı medya metinlerini eleştirel bir gözle değerlendirmeyi, medyadan gelen mesajlara karşı farkındalık kazandırmayı ve öğrencilerin medya karşısında pasif değil, aktif okuyucu olmasını sağlamaktır.