Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdüründen,
​İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 18.06.2013 tarihinde (Resmi Gazete sayı: 28681 ile) kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda  “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

 
Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki ayrı eğitim programı uygulanacaktır. Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında ve böylece ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluk payı yüklenecek olan Enstitü’müz, ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim programları oluşturarak, lisansüstü ve araştırma platformlarında daha etkin ve yetkin bir konuma gelmeyi amaçlamaktadır. Enstitümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları, ikinci öğretimde uygulanarak, çalışan sağlık profesyonellerine Lisansüstü çalışma yapma kolaylığını sunmak istiyoruz.

 
Enstitümüz bünyesinde aşağıda yer alan anabilim dalları bulunmaktadır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı,
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı,
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı.

 

Başarı ve esenlikler dilerim. Sevgilerimle.

 

Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN

Müdür V.