Ders İçerikleri

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilgisayara Giriş; Sayı ve Kodlama Sistemleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Yazılımı; Windows İşletim Sistemi; Uygulama Yazılımları; Ofis Programları: Kelime İşlemci Programı (Microsoft Word), Elektronik Tablolama Programı (Microsoft Excel), Sunu Hazırlama Programı (Microsoft Powerpoint); İnternet; Web Sayfası Yapımı; Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma
CGP 101 Çocuk Gelişimi I 2 0 2 5
Fiziksel gelişim, Fiziksel gelişimi takip etme, Psiko-motor gelişim, Psikomotor gelişimi takip etme, Bilişsel gelişim, Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma, Dil gelişimi, Dil Gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma
CGP 105 Çocuk ve Oyun 2 0 2 2
Oyun dağarcığını geliştirmek, Oyunları derlemek, Oyun etkinlikleri, Oyun etkinliği uygulamak, Özel eğitimde oyun etkinlikleri
SHM 115 Meslek Etiği 2 0 2 2
Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etiğin tarihsel gelişimi, Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi, Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi, Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar, Etiğe uygun karar verme, Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik, Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri
PSI 101 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme.
CGP 103 Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme 3 0 3 5
Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Sınıf yönetimi için araç gereç yapma, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma, Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Müzik araçları yapma, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma
CGP 107 Çocuk Ruh Sağlığı 2 0 2 3
Kişilik ve benlik özellikleri, Güdüler ve duygular, Duyum ve algı, Savunma mekanizmaları, Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, Çocukları tanıma teknikleri, Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, Çocuklarda duygu ve davranım sorunları, Özel sorunları olan çocuklar, Sosyal becerilerinin geliştirilmesi, Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.
SEM 101 Seminer 2 0 2 2
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirme
10SDGI32 Seçmeli Ders Grubu 32 0 0 0 3
 
Toplam 18 2 19 30
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SEM 102 Seminer 2 0 2 2
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmek amaçlanmıştır.
10SDGII32 Seçmeli Ders Grubu 32 0 0 0 5
 
CGP 112 Çocuk Edebiyatı 2 0 2 3
Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, Basılı yayınların özellikleri, Görsel yayınların özellikleri, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi, Basılı yayınların değerlendirilmesi, Görsel yayınların değerlendirilmesi, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler, Çocuk edebiyatı eserleri, Basılı medya yayınları, Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak.
CGP 102 Çocuk Gelişimi II 2 0 2 5
Sosyal gelişimi tanımak, Sosyal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Duygusal gelişimi tanımak, Duygusal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Ahlak gelişimini tanımak, Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Cinsel gelişimi tanımak, Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç hazırlamak.
CGP 104 Çocuk ve Müzik 3 0 3 3
Müzik dağarcığı, müzikleri derleme, müzik eğitimi, müzik etkinliklerini planlama ve uygulama, özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama, ritim çalışmaları ve uygulama.
CGP 108 Çocuk, Sanat ve Yaratıcılık 2 0 2 2
Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, resim, müzik, heykel etkinliği ve uygulama, sanatsal ve kültürel gezi programı.Geleneksel Türk el sanatları.(Ebru,batik vb.)
CGP 110 Eğitimde Drama 2 2 3 3
Okul öncesi eğitimde drama, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitim ortamı, Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde değerlendirme, Hareket çalışmaları, Hareket çalışmalarını uygulama, Pandomim etkinliği, Pandomim etkinliğini uygulama, Rol oynama etkinliği, Rol oynama etkinliğini uygulama, Doğaçlama etkinliği, Doğaçlama etkinliğini uygulama.Hikayelerden oyunlar oluşturma etkinliği, Hikayelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulama
CGP106 Özel Eğitim 3 0 3 3
Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, Özel eğitimin genel amacı, Özel eğitimin önemi, Özel eğitim ilkeleri, Özel eğitim kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, Engelin önleme ve erken tanı, Özel eğitim alanını sınıflandırma, Yaygınlık oranları, dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim, Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, Görme engelliliğin nedenleri, Görme engelini önleme ve erken tanı, Görme engellilerin eğitimleri, İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, İşitme engellilik nedenleri, işitme engelini önleme ve erken tanı, İşitme engellilerin eğitimleri, Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, Dil ve konuşma güçlüğü nedenleri, Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri.
TUR 104 Türk Dili 4 0 4 4
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakışaçısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, işisteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Toplam 20 2 21 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
CGP 209 Anne ve Çocuk Beslenmesi 3 2 4 4
Beslenmenin tanımı, beslenmenin önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları, yemek planları, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, hamilelikte enerji ve besin öğeleri ihtiyacı, süt verenin beslenmesi, çocuklarda beslenme yetersizliği sorunları, çocuk için uygun besinler, 0-6 yaş çocuğunun beslenmesi, hastalıklarda beslenme.
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri). Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri).
CGP203 Çocuk ve Beden Eğitimi 3 0 3 4
Beden eğitimi ve oyun öğretiminin önemi, Öğrenme öğretme prensipleri. Çocuk eğitiminde beden eğitiminin önemi. Okullarda beden eğitimi uygulamalarının önemi Okul öncesi dönemde oyun ve gelişim Oyun öğretiminde zamanlama ve tehlikeler.Oyun öğretiminin nedenleri.
CGP205 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I 0 8 4 6
Yıllık planı izleme, Günlük plan hazırlama, Günlük plan uygulama, Serbest zaman etkinliği planlama, Serbest zaman etkinliği uygulama, Türkçe dil etkinliği planlama, Türkçe dil etkinliği uygulama, Oyun ve hareket etkinliği planlama, Oyun ve hareket etkinliği uygulama, Müzik etkinliklerini planlama,Müzik etkinliklerini uygulama.
CGP207 Okul Öncesi Eğitim Programları 2 0 2 3
Eğitimle ilgili önemli düşünürlerin hayatı ve görüşlerinin anlatılması, Montessori'nin hayatı ve görüşleri ile Montessori okullarının özelliklerinin anlatılması, Vygotsky ve Piaget'ın hayatı ve görüşlerinin anlatılması, Okulöncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımının anlatılması, Okul öncesi eğitimde Bank Street programının anlatılması, Okul öncesi eğitimde Waldorf okullarının anlatılması, Okul öncesi eğitimde High/Scope yaklaşımının anlatılması, Okul öncesi eğitimde Head Start programının anlatılması
CGP 201 Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama I 0 8 4 6
Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanımak, BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak da öğretmenle işbirliği yapmak, Akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, Akademik gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, Dil ve iletişim etkinlikleri planlamaya destek olmak, Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak.
YDL 203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
Toplam 15 18 24 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
CGP202 Aile Eğitimi 3 0 3 4
Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası.
CGP208 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 2 3
Sağlıklı çocuğu tanımak, Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar.
CGP206 Çocuk ve İletişim 2 0 2 4
İletişim, çocuklarla etkili iletişim teknikleri, aile çocuk arasındaki etkili iletişim, aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, iş hayatında iletişim, personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama.
CGP210 Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Eğitimi 2 0 2 4
Okul öncesi eğitimde, matematik, fen ve doğanın yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmak, sınıf içi aktivite örnekleri ile temel matematik, fen ve doğa kavramlarının küçük yaşlardaki çocuklara çok metodlu yöntemle öğretilme örnekleri ile ilgili yeterlikler kazandırmak ve erken yaşlarda bilime yönelim için gerekli bilimsel süreçlerin kavranmasını sağlamak.
CGP212 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II 0 8 4 6
Yıllık planı izleme, Günlük plan hazırlama, Günlük plan uygulama, Serbest zaman etkinliği planlama, Serbest zaman etkinliği uygulama, Türkçe dil etkinliği planlama, Türkçe dil etkinliği uygulama, Oyun ve hareket etkinliği planlama, Oyun ve hareket etkinliği uygulama, Müzik etkinliklerini planlama.Müzik etkinliklerini uygulama.
CGP204 Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama II 0 8 4 6
Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişim etkinliği planlamaya destek olmak, Psiko-motor gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Özel gereksinimli çocuklar için Özbakım geliştirecek etkinliği planlamak, Özbakım becerisi geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak, Toplumsal uyum becerileri etkinliği planlamaya destek olmak, Duyuşsal gelişime uygun etkinlikleri planlamak, Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak.
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
Geçmiş olaylardan bahsetme. Geçmiş ve şimdiki zaman olaylarında soru-cevap yeterliliği. Yaşadığı yer hakkında bahsetme ve kabiliyet cümleleri. Tanınan yerler hakkında bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde önemli bilgileri tespit edebilme. Dışarıda bir gün planlama ve basit ölçüde elektronik posta ve mektubu anlayabilme. Boş zaman aktivitelerinden bahsetme zamanları hakkında konuşabilme Konser, sergi vb. etkinlikler hakkında bulunan ilanlardan önemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama. Önemli günler, haftalar ve aylarda kullanılan kalıpları kullanabilmek. Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme. Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekanları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme.
Toplam 12 16 20 30