Bölüm Hakkında

 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans düzeyinde öğretim yapan ve kamu ve özel kuruluşlarda çalışacak inşaat mühendisleri yetiştirmektedir.
 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün amacı Kamu ve Özel Kurumlarda çalışacak inşaat mühendislerini yetiştirmektir. Bu doğrultuda orta öğretim kurumlarında alınan matematik ve fen bilimlerinin üzerine; gerek fen bilimleri, gerek temel mühendislik ve gerekse meslek dersleri eğitimi verilerek öğrencilerin günümüz şartlarına uygun olarak yetişmelerini sağlamaktır.
 
Bu amaçla inşaat mühendisliği bölümünde 1 inci yıl orta öğretim kurumlarında okumuş oldukları matematik fizik, kimya dersleri takviye edilmekte, bunun yanında teknik resim gibi derslerle öğrenci yetiştirilmektedir. İkinci yıl gerekli matematik dersleri daha ileri seviyede verilmekte ve bunların üzerine Mekanik (statik ve dinamik) ile meslek derslerine hazırlanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar öğrencilerin meslek derslerini aldığı yıllardır. Bu amaçla seçmeli dersler ile öğrenci belirli branşta uzmanlaştırılmaktadır. Sekizinci sömestrde ise diploma çalışması ile mühendislik eğitiminin bütün gerekleri sağlanmaktadır.
 

Eğitim ve Öğretim Sistemi

Bu programda 4 yıl süresince öğrenciler matematik-fen, temel mühendislik meslek dersleri ile teorik ve pratik dersler verilmekte, uygulamalı derslerde laboratuvar ile takviye edilerek günümüz şartlarına uygun inşaat mühendisleri olarak yetiştirilmektedir. Bunların yanı sıra mühendislik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları temel İngilizce ile Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersleri de verilmektedir.
 

Mezunların İstihdam Olanakları

Dev bir şantiye haline gelen yurdumuzda büyük miktarda inşaat mühendisi açığı bulunmaktadır. Bu yüzden mezunlarımızın yatırımcı Kamu Kurumlarında ve daha geniş olarak da inşaat firmalarında istihdam olanakları mevcuttur. Gerek bina inşaatları gerek yol ve demiryolu inşaatları alanında yurdumuzda iş imkanı bulunmaktadır. Bunun yanında Hidro-elektrik santralları, doğalgaz ve kömür yakıtlı termik santral inşaatlarında da istihdam imkanı bulunmaktadır.