Program Hakkında

Program Hakkında
Programda, iktisadi kavramların ve sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, dünya dış ticaretinin temel prensiplerinin irdelenmesi, Türkiye’nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın uygulamalı olarak kavranması ile ilgili konularda, uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önlisans düzeyinde verilen eğitim lisans eğitimi için bir temel oluşturma yanında özel sektörde ve kamuda uzman uygulayıcı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak, büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatı’ na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu programda eğitim gören öğrencilerimiz,

 İş yaşamının gereklerini yerine getiren dış ticaret uzmanı yeteneklerine sahip,

 Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilen ve düzenleyebilen,

 Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilen,

 Dış ticaret ile ilgili mevzuata hakim,

 Dış ticaret ortamında uluslararası rekabet unsurlarından ve pazarlama tekniklerinden haberdar olan,

 Dış ticarette kullanılan teslim şekillerinin ne olduğunu ve aralarındaki farkları bilen, donanımlı bireyler olarak mezun olacaklardır.

 

 

Çalışma Alanları
Bölüm mezunlarımız, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri’nde; muhafaza memuru, onay servisi memuru, muayene memuru olabilirler, gerekli sınavlara girerek önce Gümrük Müşavir Yardımcısı, daha sonra da Gümrük Müşaviri olabilirler. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nda (DTM) Dış Ticaret Uzmanı veya Yardımcısı olarak da çalışabilirler.

 


Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezun öğrencilerimiz; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.