Bölüm Hakkında

 

Bölüm Hakkında

İçinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmezi olan bilgisayarlar, yaşantımızın her alanına girmekte ve günümüze yön vermektedirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü`nün amacı, bilgisayarı insanın hizmetine daha etkin sunmayı ilke edinmiş; bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi konusunda araştırma yapabilen, çağdaş bilgilerle donanmış, mühendisler yetiştirmektir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi,  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu;

 

 Zengin akademik kadrosu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çekim merkezi olmak,

 Ülkemizde, Bilgisayar Mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu çalışmalara katılarak katkı sağlamak ve üniversite – sanayi işbirliğini gerçekleştirmek,

 Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalar da uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,

 Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde yabancı dil eğitimi almış toplum bireyleri yetiştirmektir.

 


Eğitim ve Öğretim Sistemi
Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü’nde ders programları öğrenciye yeterli genişlik ve derinlikte eğitim vermek üzere planlanmış olup, sürekli güncellenmektedir. Bölümümüzde uygulanan programda teorik dersler, uygulama, laboratuvar ve bilgisayar simülasyonları ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, bölümümüz bünyesindeki bilgisayar laboratuvarlarında öğretim üyelerimizin rehberliğinde geniş bir uygulama olanağı sağlayan, gelişen teknolojiye uygun programlarla kendi çalışmalarını yapabilme imkanına sahiptirler.

 


Mezunların İstidam Olanakları
Bölümümüzün yüksek standartları sayesinde bölüm mezunlarımız; eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar oyunu ve benzeri çoklu ortam içeriği geliştiren şirketlerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler.