Program Hakkında

Program Hakkında
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, günlük yaşamın her alanına giren radyolardan ve televizyonlardan bizlere gerçekleri ve kurmaca dünyayı sunan profesyonellerin yetiştiği bölümdür.
Hızla değişen ve gelişen radyo, televizyon ve sinema sektöründe donanımlı elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim vermek temel hedefimizdir.
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, öğrencilerimizi teorik bilgilerin yanında uygulamalarla desteklemektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz; performans, yönetmenlik ve teknikleri üreten, dijital video üretimi, non-lineer video düzenleme ve animasyon, senaryo, yayın haber yazma ve üretim, radyo işlemleri, ses üretimi ve bilgisayar tabanlı ses düzenleme gibi becerilere sahip olmaktadırlar. Tüm bunlar çerçevesinde, bu eğitim genel anlamda kitle iletişim araçlarının ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak gerekli teknik donanıma sahip radyo yayın profesyonelleri  yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, rekabetin çok güçlü olduğu kitle iletişim araçları sektöründe;  yönetmen yardımcılığı, senaryo yazarlığı, habercilik, kameramanlık, metin yazarlığı, sesçilik ve ışıkçılık gibi görevleri yürütebilecek bilgiyle profesyonel hayata başlayabilmektedirler. Ayrıca, fotoğraf dernekleri, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları, iletişim fakülteleri, özel-kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanına sahip olmaktadırlar.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezunlarımız; Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Radyo ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Gazetecilik, Basım ve Yayın, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf ve Video gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.