Program Başkanı

Sosyal hizmet çalışmalarının verimli ve etkili olabilmesi, alanda çalışan uzmanların ve uzman yardımcılarının yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları, bununla birlikte işbirliği içinde çalışabilmeleri ile mümkünüdür. Ülkemizde elli yılı aşkın bir süredir akademik alanda Sosyal Hizmet Biliminin yer alması ve birçok nitelikli bilim insanı aracılığıyla eğitim verilmesine rağmen yeterli sayıda sosyal çalışmacı ve yardımcı eleman bulunmamaktadır. Söz konusu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla üniversitemiz bünyesinde Sosyal Hizmetler Programı açılarak eğitim verilmeye başlanmıştır.

 

Sosyal hizmet, toplumsal iyileşmeyi temel amaç edinmiş başlıca mesleklerdendir. Bu program mezunlarının temel görevi toplumla iç içe alanlarda sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte toplumsal sorunların çözümüne yardımcı olmaktır.

 

Toplumsal yapının kaynağı olan insan ve onun oluşturduğu grupların sorunlarına çözüm bulmak, “dezavantajlı” olarak nitelendirilen insan ve gruplarının sosyal iyiliklerinde aracı olmak, bununla birlikte topyekûn bir toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlamak şüphesiz ki bireye onur veren meziyetlerdir.

 

Programa dahil olan öğrencilerimize eğitimleri sürecinde ve çalışma hayatlarında donanımlı ve yeterli bireyler olabilmeleri için gerekli desteğin sağlandığını teminat edebilirim.

 

Bütün öğrencilerimize başarılar dilerim.