Araştırma -Tarama

Basılı ve elektronik materyallerin bibliyografik künye bilgilerini içeren ve bunların taranabildiği toplu bibliyografya, dizin ve kataloglarından oluşan kaynaklardır.