Yönetim Kurulu


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimlerini/alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıllığına seçilecek üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda Rektör tarafından toplantıya çağırılır.

Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

Görevleri:

İdari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olan Üniversite Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

 

1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
3. Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5. Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 


Üniversite Yönetim Kurulu  

Unvanı Adı ve Soyadı Temsil Hüviyeti
  Prof. Dr.   Sudi APAK    Rektör
  Prof.Dr.   Sait YILMAZ   İşletme ve Yönetşm Bilimleri Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.   Şermin TEKİNALP   Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.   Özer ERGÜN   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.   Halil KARADENİZ   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.   Ulvi AVCIATA   Profesör Temsilcisi
  Prof.Dr.   Emin ÖZBAŞ   Profesör Temsilcisi
  Prof.Dr.   Ömer Önder ARI   Profesör Temsilcisi