Bölüm Başkanı

 

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç olan, çalışan, mülteci, suça sürüklenen çocuklar, ihmal ve istismar mağduru çocuklar, hastanede yatan çocuklar ile risk altındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici programlar hazırlama ve uygulama; ailelere ve çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon sağlayarak çalışma formasyonu ile donatılmış çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.

Çocuk gelişimcisi, çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarını değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; gelişimlerini değerlendirir ve takip eder. Çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programlar hazırlar, ailelere çocuğun gelişimi, sağlığı ve eğitimi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanılarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

Günümüzde 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların donanımlı çocuk gelişimi uzmanlarına ihtiyacı yukarıda anlatılmıştır. Ancak 0-3 yaş aralığına vurgu yapmakta ayrıca fayda vardır. Çünkü bu yaş grubu özellikle nöromotor gelişimin büyük ölçüde tamamlandığı dönemdir. İster aileleri ile birlikte olsun ister ailelerinden ayrı olsun 0-3 yaş grubu çocukların özellikle donanımlı çocuk gelişim uzmanlarının refakatinde bu dönemlerini geçirmeleri onların tüm hayat boyu yaşayabilecekleri olumsuzlukları azaltmada çok önemli katkı sağlayacaktır.                                              

 Mezunlarımızın çocuk gelişimi alanında, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen elemanlar olarak yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir. Mezunlarımız, sağlık alanında, eğitim alanında, sosyal hizmetler alanında, İçişleri Bakanlığı’na bağlı çeşitli kurum, kuruluş ve birimlerde ve UNICEF, ILO ve STK’larında görev yapabilmektedir. Ayrıca ailelere danışmanlık vermek dahil özel birimlerde de çok geniş bir çalışma alanları vardır.

 

Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CAN