Yüksekokul Kurulu

 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan TOĞUÇ

Müdür Yardımcısı V.

Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN

Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu SAV                   

Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı