Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Dekandan,

Üniversite eğitiminin temel ilkesi  bilgili, topluma ve çevresine duyarlı, açık fikirli, eleştiriye açık eğitimli gençler yetiştirmektir. Bilgili olmak, duygudan  sanat ve estetikten  arınarak her şeyi bilmek değil, sanat, duygu ve bilgiyi kaynaştırarak, kendini geliştirme ve yeni ufuklara açılma becerisini gösterebilme donanımına sahip olmaktır. Fakültemizin eğitsel rolü bu noktaya odaklanmıştır.

Sevgili öğrenciler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde kuram, uygulama ve sanat ve estetiğin    girdiği bir eğitimden geçeceksiniz. Fakültemizde verilen eğitim,   içinde yaşadığımız cağ ile uyumlu  amaca yönelik  dersler ve üstün nitelikli öğretim üye ve elemanlarıyla  aranılan bir meslek edinmenin yollarını açacağı gibi  sizleri yaşamın sorunları ve güzellikleriyle  tanıştıracak, dünyayı ve içinde yaşadığınız toplumu  daha iyi değerlendirmenizi sağlayacaktır. Bu fakültede, çalışabilecek, düşünecek,   üretecek ve sorun çözecek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Fakültemizin amacı:

  • Halkla İlişkiler ve Radyo Televizyon Sinema, Sosyoloji ve Psikoloji  Bölümlerinin temel ilkesi içinde yaşadığı  dünyayı çok iyi değerlendirebilen, özgün düşünebilen,  sorun çözebilen, sorgulayan, yaratıcı, ahlaki değerleri yüksek bilinçli gençler yetiştirmektir.
  • Çağımızın en büyük etki ve güç araçları olan halkla İlişkiler, reklamcılık, basın, radyo, televizyon ve sinemayı kuramsal ve uygulamalı derslerle anlama, çözümleme ve kullanma becerilerini kazandırmayı, internet, görsel tasarım, elektronik canlandırma, web tasarım, grafik gibi uygulamalı iletişim bilimlerinde sanat,  bilim, teknoloji, estetik ve yaratıcılığı kaynaştırmayı özendirerek gençlere yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz.
  • Sosyoloji Bölümünü seçen öğrenciler rekabet içindeki küresel dünya ile yarışabilmek için   yöntemsel  ve düşünsel analiz yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra, yerel ve dünya  toplumlarının dinamikleri konusunda farkındalığı gelişmiş bireyler haline gelebileceklerdir. Öğrenciler, sosyolojinin kuramsal çerçevesi ve bilimsel araştırma yöntemlerinin  yanı sıra disiplinlerarası bir çerçevede, psikoloji, siyaset bilimi, iletişim, antropoloji, felsefe gibi alanlarda da eğitim göreceklerdir.
  • Esenyurt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nün öncelikli amacı; öğrencilerimizi psikolojinin kuramsal ve uygulamalı araştırma  alanlarıyla donatarak  alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler bu bölümde aldıkları eğitimle  öncelikle kendilerini, toplumsal ve  psikolojik baskıların değiştirdiği insan profillerini çözümlemeyi, problemi tespit etme, analiz etme ve sonuç çıkarma yöntemleriyle kuramsal ve uygulamalı biçimde öğreneceklerdir.

 

 

Prof. Dr. Şermin Tekinalp

Dekan