Program Başkanı

 

 

Öğr. Gör. Berran Patan ÖZTÜRK

berranpatanozturk@esenyurt.edu.tr