Ders İçerikleri

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilgisayara Giriş; Sayı ve Kodlama Sistemleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Yazılımı; Windows İşletim Sistemi; Uygulama Yazılımları; Ofis Programları: Kelime İşlemci Programı (Microsoft Word), Elektronik Tablolama Programı (Microsoft Excel), Sunu Hazırlama Programı (Microsoft Powerpoint); İnternet; Web Sayfası Yapımı; Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma
BLP103 Bilgisayar Donanımı 2 0 2 3
Öğrencinin bilgisayar parçalarını tanımaları ve çalışma prensiplerini öğrenmeleri.
MYO101 İş Etiği 2 0 2 3
Bu ders, günümüzün iş dünyasının etik değerlerini anlamaya yöneliktir. Bu çerçevede, etik, değerler, ahlak kavramları ve bu kavramların tarih içerisindeki gelişimleri incelenecektir. Bu dersin sonucunda, öğrenciler tüketicilik, çevre bilinci ve iş etiği gibi konularla ilişkili olarak etik davranışları değerlendirebilme yaklaşımını kazanmış olacaklardır.
BLP105 İşletim Sistemleri 2 0 2 3
Öğrencilerin işletim sistemlerini tanıması, kullanabilmesi, kurabilmesi ve yönetebilmesi için gerekli bilgi ve beceri seviyesine ulaşması amaçlanır.
MAT109 Matematik-I 3 0 3 5
Bu dersin amacı, öğrencileri analizin temel kavramları ( limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır
BLP107 Web Tasarımı 2 2 3 6
Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır.
BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 2 2 3 6
Temel programlama dili terim ve yapılarının öğrenilmesini, Algoritmik düşünme yetisinin kazandırılmasını, C++ Dilinin öğretilmesini, Nesne Yönelimli Programlamaya ait temel terimlerin öğrenilmesini, Standart Algoritma türleri ve mantıklarının anlaşılarak kullanılmasını amaçlamaktadır.
Toplam 15 6 18 30
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLP102 Bilişim Hukuku 2 0 2 4
Dersin amacı, düşünceleri açıklama özgürlüğü ile bilişim hukukunun temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi, devletin bu alanı düzenlemedeki rolü ve sınırlarının ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bilişim alanın temel özelliklerine dair kavramsal tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.
BLP108 Grafik ve Animasyon 1 2 2 3
Temel animasyon becerisini kazandırmak
BLP104 Görsel Programlama I 1 2 2 5
Bu Ders Görsel Programlamada nesne ve olay mantığının kavranmasını, görsel nesneleri kullanabilmeyi, Dynamic Link Library (DLL) oluşturup kullanabilmeyi, görsel çizim fonksiyonları kullanarak çizimler yapabilmeyi, disk ve dosya yönetimini ve text dosyalama yapabilmeyi amaçlamaktadır.
MYO102 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
Öğrencilerin, genel olarak standardizayon, kalite kriterleri, toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri çerçevesinde çalışılacak alana yönelik olarak yapabilmeleri amaçlanmıştır.
BLP106 Nesneye Dayali Programlama I 1 2 2 5
Bu ders Nesneye Dayalı Programlamanın ilkelerini, Java platformunu ve programlama dilini tanımaya ve ayrıntılı kullanmaya yöneliktir.
TUR 104 Türk Dili 4 0 4 4
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakışaçısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, işisteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
BLP110 Veritabani Yönetim Sistemleri 1 2 2 4
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (SQL Server) SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak.
Toplam 13 8 17 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri). Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri).
BLP201 Bilgisayar Ağ Sistemleri 3 0 3 5
Öğrencilerin temel iletişim protokolleri ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri; konuyla ilgili literatür ve terminolojinin verilmesi, ağ tasarımında önem arz eden prensip ve kavramların kavrama.
BLP209 C Programlama 2 2 3 4
Öğrencinin programla ile ilgili temel yapı, gerek ve bilgileri edinerek program yazma kabiliyetine ulaştırılması
BLP203 Görsel Programlama II 2 2 3 5
Bu ders öğrencilerin; İleri seviye görsel nesnelerin kullanabilmesini, programla yöntem ve tekniklerine hakim olmasını sağlamayı, veritabanı uygulamaları üzerinde programlama yöntem ve teknikleri ile uygulama geliştirebilmelerini amaçlamaktadır.
BLP205 İnternet Programcılığı I 2 2 3 4
Bu dersin amacı ASP.NET ile sunucu tabanlı çalışan uygulamalar geliştirmektir.
BLP207 Nesneye Dayalı Programlama II 2 2 3 5
Bu ders Nesneye Dayalı Programlamanın ilkelerini, Java platformunu ve programlama dilini tanımaya ve ayrıntılı kullanmaya, masaüstü uygulamaları ve internet uygulamaları geliştirmeye yöneliktir.
YDL 203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
Toplam 18 8 22 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLP204 C# Programlama 2 2 3 4
Öğrencinin programla ile ilgili temel yapı, gerek ve bilgileri edinerek program yazma kabiliyetine ulaştırılması
BLP212 E-Ticaret 2 0 2 3
E-Ticaret dersi, öğrencilere internet üzerinden güvenli ve etkin bir şekilde ticaret yapma bilincini ve bu bilinç çerçevesinde e-ticaretin işletme ve bireylere sağlayacağı rekabet avantajını edinmeyi amaçlar.
BLP202 İnternet Programcılığı II 2 2 3 4
Dersin amacı, internet ortamında veritabanı ile güvenli işlemler gerçekleştiren, üyelik işlemleri ile profil oluşturan, içerik bakımından zenginleştirilmiş web programlarını güncel teknikler kullanarak gerçekleştirmektir.
BLP206 Mesleki Proje 1 4 3 5
Öğrencilerin dört yarıyılda aldığı bilgilerini pratiğe aktarabilecekleri kapsamlı proje çalışması gerçekleştirmek.
BLP208 Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler 2 2 3 4
Öğrencilerin mikroişlemcilerin genel yapısı, işleyişi ve adresleme yapısını kavrayabilmesini ve Assembler programlama dilini kullanabilmesini sağlamak.
BLP210 Mobil Programlama 2 2 3 4
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme ve uygulamaları mobil markette yayınlayabilme beceresini kazandırmak.
BLP214 Sistem Analizi ve Tasarımı 2 0 2 3
Sistem Analizi ve Tasarımı yaklaşımlarına uygun olarak yazılım projesi geliştirme, UML diyagramlarından yararlanarak Nesne Tabanlı Modelleme gerçekleştirme.
YDL 206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri, A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmek
Toplam 16 12 22 30