Satınalma - Eser İstek

Kütüphane Yayın alım, sağlama politikası yönergemiz Madde 9’ da ki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup bağış veya satın alma yoluyla sağlanır.

Yayın alım politikası zengin bir akademik kütüphaneyi hedeflediği gibi, akademik ve idari personel, öğrenci ve kütüphanecinin işbirliğini de hedef alır. Kullanıcılarımızdan gelen talepler “Kütüphane Otomasyonu / Eser İstek ” bölümüne kaydedilmek sureti ile değerlendirilmek üzere kütüphane yönetimine yönlendirilir.

Kütüphane yönetimi tahsis edilmiş bütçe ve yönergedeki kurallar çerçevesinde güncel yayın tedariğine gider, satın alım yapar. Satın alım işlemleri sonucu talepte bulunan kullanıcıya talep ettiği eser hakkında “ Fiyat istendi, sipariş verildi, geldi, bulunamadı, yetersiz bilgi…”  şeklinde geri dönüşler SMS ( eğer teknik alt yapı uygun ise ) ve mail yolu ile yapılır.

Siparişi tamamlanmış olan eserler talep eden kişi adına sistemden 3 günlüğüne rezerv edilir ve bilgilendirmesi yapılır. 3 gün içerisinde ödünç alınmayan eserler kütüphane koleksiyonuna dâhil edilir.


Kendi hesabınızla oturum açmak ve talepte bulunmak için tıklayınız