Program Dersleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Dersleri
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
KMY103 Genel Kimya 3 2 4 5
MYO101 İş Etiği 2 0 2 3
ISG103 İş Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 0 2 4
MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6
ISG107 Makine ve Teçhizat I 2 0 2 3
MAT109 Matematik 3 0 3 5
  Toplam 17 4 19 30
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISG102 İlk Yardım 2 0 2 4
MYO108 İstatistik 2 0 2 4
ISG104 İş Sağlığı ve İş Güvenliği II 2 0 2 4
MYO102 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
ISG106 Makine ve Teçhizat II 2 0 2 3
MYO104 Temel Hukuk 3 0 3 6
TUR104 Türk Dili 4 0 4 4
  Toplam 18 0 18 30
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
ISG203 Ergonomi 3 0 3 5
ISG205 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I 2 2 3 5
ISG207 İş Yerinde Risk Analizi ve Metodları 3 0 3 5
ISG209 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 2 0 2 3
ISG211 Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı 2 2 3 5
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
  Toplam 19 4 21 30
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISG202 Acil Durum Yönetimi 2 0 2 3
ISG206 İş Hijyeni 2 0 2 4
ISG208 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II 3 0 3 5
ISG204 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Organizasyonu 2 0 2 4
ISG210 Proje 1 2 2 5
ISG212 Taşıma ve Depolama 2 0 2 3
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
ISG214 Yangın ve Yangından Korunma 2 0 2 3
  Toplam 17 2 18 30