Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARICI AYTAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Uluslararası Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi
yaseminsariciaytan@esenyurt.edu.tr
444 9 123
Özgeçmişi Görüntüle

Dr. Öğr. Üyesi Duygu SAV

Uluslararası Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi
duygusav@esenyurt.edu.tr
444 9 123
Özgeçmişi Görüntüle

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram İRHAN

Uluslararası Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi
hacibayramirhan@esenyurt.edu.tr
444 9 123
Özgeçmişi Görüntüle

Arş. Gör. Tunahan BAŞOĞLU

Uluslararası Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi
tunahanbasoglu@esenyurt.edu.tr
444 9 123
Özgeçmişi Görüntüle

Arş. Gör. Aybike Esra TETİK

Uluslararası Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi
aybikeesratetik@esenyurt.edu.tr
444 9 123
Özgeçmişi Görüntüle