Hizmetlerimiz

  • Öğrencilerin kültür ve spor ihtiyaçlarına ilişkin fiziki yapılaşmayı sağlamak.
  • Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bina, tesis ve alt yapı yapım işleri ile bakım- onarım işlerini yürütmek.