Yönetim Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
  Murat ERGİN Müdür V.
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK Üye