2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin en geç 10 Mart 2023 cuma günü mesai bitimine aşağıda kadar aşağıda linkte yer alan başvuru formunu doldurarak kayıtlı bulundukları Akademik Birim Sekreterliğine e-posta ile iletmesi veya şahsen elden teslim etmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanunun 44 Maddesi uyarınca, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Azami süre sonu sınav hakkı hiçbir şekilde devredilemez, ertelenemez, mazeret sınav hakkı verilemez. Bu sınavlara girmeyen öğrencilerin azami süreleri dolduğu için başvuru yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın azami süre sonu sınav haklarını kullanmış sayılırlar.

Kayıt donduran öğrencilerin izinli oldukları süreler azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır,

Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır.

Ek Sınav Tarihi: 15-16 Mart 2023