Kalite Komisyonu

Prof. Dr

Hayrettin AKKAYA

Rektör V.

Prof. Dr

Canan HECER

Rektör Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi

Bahar TAYMAZ

Sağlık Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Ekrem Erdinç GÜLBAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Fırat SAYICI

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Mert YAĞCIOĞLU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Meryem AKHAN

Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Şaban Onur VİGA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Yasemin Sarıcı AYTAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Zarife TAŞTAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Selçuk YAŞAR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

 

Gülfer YILDIZ

Genel Sekreter