Kalite Komisyonu

ÜNİVERSİTE KALİTE KOMİSYONU

Adı ve Soyadı

Temsil Hüviyeti

Prof. Dr. Canan HECER

Rektör - Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TAYMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SAYICI

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ETEMADİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre GÜLER

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARICI

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ALDEMİR

Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi

Gülfer YILDIZ

Genel Sekreter

Öğr. Gör. Dilek DURSUN SAJEDİ

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdür V.

Kağanhan YILDIZ

Öğrenci Konseyi Başkanı