Kalite Komisyonu

 

Prof. Dr

Selman ÖĞÜT

Rektör

 

 

Rektör Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi

Bahar TAYMAZ

Sağlık Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Ekrem Erdinç GÜLBAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Fırat SAYICI

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Ali ETEMADİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Hande Gülnihal GÜMÜŞ

Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Muhsin ÖZTÜRK

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Yasemin SARICI

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Mürsel AKDENK

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Selçuk YAŞAR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

 

Gülfer YILDIZ

Genel Sekreter

 

Kağanhan YILDIZ

Öğrenci Konseyi Başkanı