Kalite Komisyonu

Prof. Dr

Hayrettin AKKAYA

Rektör V.

Dr.Öğr. Üyesi

Bahar TAYMAZ

Sağlık Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Ekrem Erdinç GÜLBAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Fırat SAYICI

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Mert YAĞCIOĞLU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Şaban Onur VİGA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Yasemin Sarıcı AYTAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi

Prof. Dr

Faruk YAMANER

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi

Duygu VARDAĞLI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

 

Gülfer YILDIZ

Genel Sekreter V.

Öğr. Gör.

Dilek DURSUN

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Temsilcisi

 

 

Öğrenci Konseyi Başkanı