Kuruluş ve Tarihçe

İstanbul Esenyurt Üniversitesi; T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 18.06.2013 tarihinde, 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6492 sayılı kanun ile kurulan; Anayasamızın temel ilke ve değerlerine bağlı, katılımcı, yenilikçi, girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur.

Üniversitemiz, 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde 6 bölüm ve 8 programla ek yerleştirme sistemi ile 296 öğrenci alarak eğitime hayatına başlamıştır.

Üniversitemizde İşletme ve Yönetim Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimler Fakültesi olmak üzere 4 Fakülte, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokul olmak üzere 2 Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmak üzere 1 Enstitü bulunmaktadır.