Misyon ve Vizyon

Misyon

Cumhuriyet’in ilke ve değerlerini özümseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma yayılmasına katkıda bulunan, genelde ülkemizin özelde bölgemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgili, yetkin ve girişimci ruha sahip, toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

                  Özgürlükçü,

                  Akademik ve fiziki altyapısı ile öne çıkan,

                  Geleneklere ve farklılığa saygılı,

                  Ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinen,

                  Dünya standartlarında, disiplinlerarası eğitim anlayışı ile özgün bilgiler üreten, geleceğe yön verebilecek bireyleri yetiştiren uygulama ağırlıklı bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında aklın, bilimin öncülüğünde, modern uygarlık seviyesine ulaştırma hedefi doğrultusunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi,

        Ülkemiz kültür ve geleneklerine saygı,

        Etik değerlere saygı,

        Eğitimde fırsat eşitliliği, Çağdaşlık, Yenilikçilik, Katılımcılık,

        Teknoloji ve bilim odaklılık,

        Şeffaflık, Öğrenci odaklılık, Akademik ve bilimsel özgünlük, Kalite süreçlerinde sürekli iyileştirme ve gelişim odaklılık,

        Takım ruhuna ve çevre bilincine sahiplik,

ilke ve kavramlarını temel değerler olarak benimsemiştir.