Kurul ve Komisyonlar

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör(Komisyon Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Komisyon Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr.Öğr. Üyesi Meryem AKHAN Üye
Doç.Dr. Dikran ZENGİNKUZUCU Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör(Komisyon Başkanı)
    İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin SARICI Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi(Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Betül TANSEL Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi(Üye)
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör
Dr.Öğr. Üyesi Bahar TAYMAZ Sağlık Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Fırat SAYICI Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Ali ETEMADİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Tuba ALDEMİR Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin SARICI Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Yunus Emre GÜLER Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr.Gör. Dilek DURSUN Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürü
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter
  Kağanhan YILDIZ Öğrenci Konseyi Başkanı
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU Üye
Dr.Öğr. Üyesi Kamuran DEĞER Üye
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Dr.Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr.Öğr. Üyesi Burcu Çakmak SANCAR Üye
Arş.Gör. Benay BULUT Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör(Komisyon Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Fazıl SABUNCUOĞLU Üye
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Öğr. Gör. M. Emin KARATAŞ Üye
Arş.Gör. Batuhan AVŞAROĞLU Üye
Arş.Gör. Merve Sevinç SAKAR Üye
Arş.Gör. Tunahan BAŞOĞLU Üye
Daire Başkanı Seher AY Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör(Komisyon Başkanı)
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter
  Duygu GÜRSOY Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
  Selahattin SÖYLEMEZ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
  Fevzi AYGÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
  Mustafa Serhat DURMUŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanı
  Tuğçe ÜNALMIŞ Psikolog
Öğr. Gör. Recai AKAY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yöneticisi
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
  Müge DOĞAN Komisyon Başkanı
  Sebahattin FİDAN Üye
  Selahattin SÖYLEMEZ Üye
  Mustafa Serhat DURMUŞ Üye
  Fevzi AYGÜN Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Komisyon Başkanı
Prof. Dr Alaattin DURAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Evren BAYRAMLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mürsel AKDENK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYAR Üye
Öğr. Gör. Gökhan TEKİN Üye
Öğr. Gör. Recai AKAY Üye
Öğr. Gör. Kadir BAL Üye
Arş. Gör. Berrrin BALDAŞ Üye
Arş. Gör. Fatma Betül BAĞLAN Üye
  Mehmet SÖZEN Üye
  Tuğçe ÜNALMIŞ Üye
  Cansu BAHADIR Üye
  Zeynep DİNÇEL Üye
  İmral SUBAŞI Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör/Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇAKMAK SANCAR Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Fevzi AYGÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr. Canan HECER Rektör/Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Haşmet SARIGÜL İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SAYICI Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren BAYRAMLI Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARICI Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAŞAR Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör. Durmuş ERSOY Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Öğr.Gör. Yasemin AKÇAKAYA Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  Fevzi AYGÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr. Canan HECER Rektör/Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Kurul Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Haşmet SARIGÜL Üye
Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL Üye
Prof. Dr. Mikail EROL Üye
Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Betül TANSEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAŞAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KANTARCI Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARICI Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran DEĞER Yedek Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Canan HECER Rektör(Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ersan OĞUZ Komisyon Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Doç. Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇAKMAK SANCAR Üye