Kurul ve Komisyonlar

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Rektör V.(Komisyon Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr.Öğr. Üyesi Dikran ZENGİNKUZUCU Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Rektör V.(Komisyon Başkanı)
Doç. Dr Dikran M. ZENGİNKUZUCU İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi(Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Betül TANSEL Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi(Üye)
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter V.(Üye)
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Rektör V.
Dr.Öğr. Üyesi Bahar TAYMAZ Sağlık Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Fırat SAYICI Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Mert YAĞCIOĞLU Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Hüseyin GÜN Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin Sarıcı AYTAN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Prof. Dr Faruk YAMANER Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter V.
Öğr. Gör. Dilek DURSUN Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Temsilcisi
    Öğrenci Konseyi Başkanı
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Komisyon Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Arş. Gör. Benay BULUT Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Komisyon Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Ammar Yasir KORKUSUZ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Komisyon Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Öğr. Gör. M. Emin KARATAŞ Üye
Arş.Gör. Batuhan AVŞAROĞLU Üye
Arş.Gör. Merve Sevinç SAKAR Üye
Arş.Gör. Tunahan BAŞOĞLU Üye
Daire Başkanı Seher AY Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Rektör V.(Komisyon Başkanı)
  Gülfer YILDIZ Genel Sekreter V.
  Duygu GÜRSOY Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan
  Ali Haydar ŞAHİN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
  Murat AKDOĞAN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
  Mustafa Serhat DURMUŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet HEKİMOĞLU İşyeri Hekimi
Öğr. Gör. Recai AKAY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yöneticisi
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
  Müge DOĞAN Komisyon Başkanı
  Sebahattin FİDAN Üye
  Ali Haydar ŞAHİN Üye
  Suzan YERLİKAYA Üye
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Komisyon Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Burcu ÇAKMAK SANCAR Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Osman Zekayi ORHAN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Serdar SONCELEY Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Hayrettin AKKAYA Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ersan OĞUZ Komisyon Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu VARDAĞLI Üye
Doç. Dr. Hüseyin GÜN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Dikran M. ZENGİNKUZUCU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇAKMAK SANCAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye