Temel İlkeler

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında Türkiye ve Türk ulusunu akıl ve bilim öncülüğünde, en ileri uygarlık seviyesine ulaştırma hedefini, en temel değer olarak kabul eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 
 
 • Yenilikçilik
 • Çağdaşlık,
 • Şeffaflık,
 • Öğrenci odaklılık,
 • Teknoloji ve bilim odaklılık,
 • Akademik ve bilimsel özgünlük,
 • Çevreye saygı,
 • Etik değerlere saygı,
 • Sürdürülebilir kalkınma,
 • Ülkemiz kültür ve geleneklerine saygı,
 • Adalet,
 • Katılımcılık,
ilke ve kavramlarını temel değerleri olarak benimsemiştir.