2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan öğrenciler;

Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerle ilgili işlemler hususundaki Yükseköğretim Kurulu’nun 06.07.2023 tarihli ve 45249 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

“Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Dikkat! Hazırlık sınıfındaki eğitim süresi ile kayıt dondurma süreleri azami öğrenim süresine dahil değildir. 

 

Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen öğrenciler; azami öğrenim süresi sonu EK SINAV başvuru formu ile formda belirtilen şekilde başvurusunu yapacaktır. 

1. Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 12.02.2024 – 16.02.2024

1. Ek Sınav Programı Web İlan Tarihi: 23.02.2024

1. Ek Sınav Tarihleri: 26.02.2024 - 27.02.2024

 

2. Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 29.02.2024 – 04.03.2024

2. Ek Sınav Programı Web İlan Tarihi: 05.02.2024

2. Ek Sınav Tarihleri: 07.03.2024 - 08.03.2024

Ek sınavları almadan mezuniyet için 2 ila 5 dersi kalan dört yarıyıl ek süre verilmesi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler; azami öğrenim süresi sonu EK SÜRE başvuru formu ile formda belirtilen şekilde başvurusunu yapacaktır. 

Başvuru süreci;

Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları, devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları ve başarısız oldukları dersler için;  Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerimiz öncelikle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Transkriptlerini ve başvuru formlarını alarak Bölüm ve Program Başkanlıklarına müracaat yapmaları gerekmektedir.

 

Yapılan müracaat sonucunda onaylanan başvuru belgeleri ile Mali İşler Daire Başkanlığına mali kayıtlarını yapan öğrenciler, başvuru evraklarını ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Sekreterlerine teslim etmeleri gerekir.